Xu hướng ngành du lịch Việt Nam và cơ hội vàng cho những doanh nghiệp biết nắm bắt

Ngành du lịch của Việt Nam đang bùng nổ. Năm ngoái, doanh thu của ngành là 15,6 triệu USD, tăng trưởng 29% trong giai đoạn 2010-2015. Sự thành công này… Read more »